Tanıtım

Akademik Kadro

Prof. Dr. Feride İ. ŞAHİN (Bölüm Başkanı)

Öğr. Gör. Servet TULUM (Program Sorumlusu)

Prof. Dr. Ahmet Demir BAYKA

Dr. Öğr. Üyesi Müjdat KAYA

Dr. Öğr. Üyesi Neslihan AKÇAY

 

Gelişmiş  ülkelerde, sanayi  sektörü için geniş bir istihdam olanağı sağlayan Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü bünyesindeki Makine Programının, dünya ekonomisinin küreselleşmesi ve ülkemizin Avrupa Birliği ile uyum çalışmaları sonucunda önemi ve gerekliliği de giderek artmaktadır. Türkiye için yerlileştirilmesi öncelikli alan seçilen makine teknolojisinde öğrenciler geniş iş imkanlarına kavuşacaklardır.

Programın ihtiyaç değerlendirmesi kapsamında Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. (TUSAŞ),   Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi,  OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) ve Teknopark Ankara ilgili personeli ile yapılan toplantılarda; özellikle Savunma ve Havacılık sektöründe Makine ve CNC konusunda deneyimli ara eleman eksikliği vurgulanmış ve bu kapsamda Makine Programının açılmasının isabetli olacağı önerilmiştir. Özellikle altyapı çalışmaları tamamlanan Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin 2 yıl içinde faaliyete geçeceği düşünüldüğünde çok sayıda kalifiye personel ihtiyacı ortaya çıkacaktır.

Bölgenin özelliği açısından staj ve iş olanağına sahip olması nedeniyle gerek Kahramankazan ve civarından, gerekse ülkemizin diğer bölgelerinden programa talebin sürekli olacağı değerlendirilmektedir.

Makine Programında, temel bilimlere ilişkin bilgilerle birlikte, sektörün ihtiyaç duyduğu güncel mesleki bilgiler verilmesi ve öğrencilerin mezuniyet sonrasında mesleki uygulama bilgilerinin artırılması amacıyla sektörde yer alan firmalar ile protokoller imzalanarak hem staj hem de işyeri uygulamasına destek alınması için planlamalar yapılmaktadır. Bu uygulamalar ile birlikte öğrencilerin mesleki bilgileri geliştirilerek istihdam olanaklarının arttırılması hedeflenmektedir.

Bu programdan mezun olan öğrenciler “Makine Teknikeri” ünvanını alırlar.

Yıl içerisinde teorik ve mevcut laboratuvarlar ile verilen uygulamalı derslere ilaveten birinci yılın sonunda zorunlu 30 iş günü olarak yapılan staj ile öğrenilen teorik bilgi­lerin uygulamaya dönüştürülmesi sağlanmakta ve öğrencilerin daha mezun olmadan sektörle iletişim kurmaları gerçekleşmektedir. Ayrıca dördüncü yarıyılda öğrenciler kendi sektörlerinde bir fabrikada “İşyeri uygulaması” dersi kapsamında çalışarak hem sektörü tanımakta hem de orada iş imkanına kavuşmaktadır.

 

Programın avantajları

Makine Programı;

Öğrencilerini kurum ve kuruluşların ilgili bölümlerinde sorumluluk alabilecek düzeyde  bilgi ile donatır.

Üniversitenin geneliyle birlikte kalite konusuna önem verir ve sistematik iyileştirme sağlar.

Eğitim, sağlık ve iletişim konularını vurgulayan stratejik bir planla desteklenen öğrenim

ortamı oluşturur.

Yaparak ve yaşayarak öğrenme olanağı sağlar.

Yaratıcılığı ve girişimi geliştiren bir öğrenme ortamı sağlamaya özen gösterir.

Gerektiğinde, öğrencilerin stajlarını yapabilecekleri ve iş olanaklarını oluşturacakları iş yerleri sağlamaya çalışır. Mesleki bilgileri yanında iş güvenliği konusunda yeterli bilgilere sahip olmaları sağlanır.

Öğrencileri burs ve eğitim ücreti indirimleri ile destekler.

 

Program mezunlarının iş imkânı bulabildikleri alanlar

Makine mezunları, görmüş oldukları mesleki dersler doğrultusunda yatkın olduğu herhangi bir alanda uzmanlaşıp bu konuda çalışabilmektedirler. Gerek kamu gerekse de özel sektörde aşağıdaki alanlarda çalışabilecekleri gibi, kendi işyerlerini de açabilmektedirler. 

  • Teknik servisler, bakım-onarım birimleri
  • Makine montaj ve demontaj işleri
  • Bilgisayar programlama, Auto-Cad çizim ofisleri, AR-GE departmanları
  • Makine cihaz imalat fabrikaları, üretim, kalite kontrol birimleri
  • Makine tasarım büroları, proje, plan ofisleri
  • Güvenlik sistemleri, üretim, montaj, bakım onarım
  • Makine üretim, montaj, servis, bakım

 

Programın ayrıcalıklı yanları

Hayat boyu öğrenme perspektifinde bireysel öğrenmeyi destekleyici, öğrenci merkezli ve yeterlilik

kazandırmaya yönelik yöntem ve tekniklerin uygulanmasına özen gösterilir.

• Programda kazandırılan mesleki yeterliliklerin, iş hayatında, kariyer geliştirmede, sertifika

programlarında ve istendiğinde diğer tüm programlara geçişlerde değerlendirilmesine olanak

verir.

• İşbaşında eğitime büyük önem verir.

• Öğrencilere burs, %75 ve %50 oranlarında indirim imkanı sağlanır.

• İngilizce Hazırlık Programı isteğe bağlıdır.

• Erasmus değişim programıyla yurt dışında eğitim/staj olanağı sağlanır.

• Üniversite-Sektör işbirliğiyle eğitim sonrası iş imkanlarına kavuşturur.

• DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile Lisans Bölümlerine geçiş olanağı bulunur..