Staj Kriterleri

Makine Programı öğrencileri, programın zorunlu bir parçası olarak, birinci sınıfın sonunda bu programın yeterliliklerini karşılayacak işletmelerin kalite, makine, üretim ve birçok farklı bölümlerinde 30 günlük staj eğitimleri yapmak zorundadırlar. Staj yerinin seçimi öğrenciye bırakılmakla birlikte, ayrıca programımız staj konusunda sektör ile işbirliği yapmaktadır. Staj, öğrencilerin kendi alanlarında deneyim kazanmasına ve değişik sektörleri tanı­masına yardım ederken, bir yandan da iş dünyasının öğrencilerimizi ve programı tanımasına olanak sağlamaktadır. Böylece öğrenciler mezun olduklarında, staj yaptıkları işletmeler­de sürekli çalışma olanağı bulabilmektedirler. Ayrıca dördüncü yarıyılda öğrenciler kendi sektörlerinde bir işletmede “İşyeri uygulaması” dersi kapsamında çalışarak hem sektörü tanımakta hem de orada iş imkânına kavuşmaktadır.

 

Ayrıca Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile " Mesleki eğitim kapsamında olan, 10 ve 10'dan fazla çalışanı bulunan işletmelerde öğrencilere staj yaptırılması gerekiyor. İşletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere, yapılacak ödemelerin asgari ücretin net tutarının yüzde 30'undan az olamayacağına dair süre ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere ödenebilecek en az ücretin; 20'den az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisinin, 20 ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için üçte birinin, devlet katkısı olarak ödenmesine ilişkin süre, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılından itibaren üç eğitim ve öğretim yılı uzatılmıştır. Kamu kurumlarına katkı ödenmez.”