Kurullar

Yüksekokul kurulları dışında program bünyesinde başka bir kurul bulunmamaktadır.